१५ माघ, चितवन१५ माघ, चितवन । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले शून्य चोरी सिकारको एक हजार दिन मनाएको छ । २०७१ साल बैशाख २० देखि २०७३ माघ १४ गतेसम्म कुनै पनि गैंडा चोरी तथा शिकारीका कारण नमरेपछि निकुञ्ज र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको श्रीजंग गण कसराले संयुक्त रुपमा शून्य चोरी सिकारका हजार दिन मनाएको हो । कार्यक्रममा निकुञ्जको पूर्वी…

। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले शून्य चोरी सिकारको एक हजार दिन मनाएको छ । २०७१ साल बैशाख २० देखि २०७३ माघ १४ गतेसम्म कुनै पनि गैंडा चोरी तथा शिकारीका कारण नमरेपछि निकुञ्ज र निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको श्रीजंग गण कसराले संयुक्त रुपमा शून्य चोरी सिकारका हजार दिन मनाएको हो । कार्यक्रममा निकुञ्जको पूर्वी…
0