अध्यक्ष : पासाङ शेर्पा

ब.उपाध्यक्ष : कर्मा शेर्पा

उपाध्यक्ष : ङिमा तेन्डि शेर्पा

महासचिव :डोल्मा शेर्पा

सचिब : मिङमा शेर्पा

कोषाध्यक्ष :ल्हमु शेर्पा

सह–कोषाध्यक्ष: दिकु शेर्पा

सदस्य : दिकी डोल्मा शेर्पा

सदस्य : पेमाहिसी शेर्पा

सदस्य : डोल्मा शेर्पा

सदस्य : डोमा शेर्पा

सदस्य : तेन्जीङ शेर्पा 

सदस्य :

सदस्य :

सदस्य :