समाज » Home
a�Ya??a��a�?a�? ( a�?a�?a��a�?a�?a��a?? ) a��a?� a�sa�?a�?a�?a��a?�

a�Ya??a��a�?a�? ( a�?a�?a��a�?a�?a��a?? ) a��a?� a�sa�?a�?a�?a��a?�

a�?a�?a��a??a�?a�? a��a?�a��a??a�?a�? a�?a��a��a?�a��a��a�?a�� a��a�?a��a?�a�� a��a��a?� a�?a�?a��a�?a�?a?� a��a??a��a?�a��a??a��a��a�? a��a�?a?�a��a�?a�? a��a��a??a�?a?� a��a?�a��a??a�?a�? a�?a�?a��a�?a��a?� a��a??a�?a�?a�� a��a?�a�� a�?a??a�?a�?a��a??a��a??a��a�? a��a�?a��a??a�� a�?a?�a��a�?a�� a��a�?a�?a�?a�Ya??a��a�?a�?a�?a?� a�?a?�a�?a�?a�?a?� a�?a?�a��a�?a��a��a?�a��a��a�? a��a��a??a�?a?? a��a??a�Ya??a�Ya?? a�?a�?a�?a�sa�?a�? a�?a??a�?a�?a�?a�?a��.....

गुम्देल, क्यामा सामुदयिक स्वास्थ्य ईकाइको आफ्नै निजी भवन निर्माण गर्न जुटे स्थानिय

गुम्देल, क्यामा सामुदयिक स्वास्थ्य ईकाइको आफ्नै निजी भवन निर्माण गर्न जुटे स्थानिय

  कर्मारिञ्जी शेर्पा,भादौ–१,रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउपालिक वर्डा नं. १,  १,गुम्देल,क्यामामा रहेको क्यामा सामुदयिक स्वास्थ्य ईकाइको आफ्नै निजी भवन बनाउन निर्माण समिति गठन गरिएको छ । हल सम्मा गुम्बाको सर्वजानिक घरमा रहेको उक्त स्थास्थ्य ईकाईलाई स्थानियबसीले लगभग १ रोपनी ६ अन्न जग्गा उपलब्ध गराए.....

  • मुख्य