शेर्पा भाषा » Home
शोर्के-བཤོར་བཀྱེ།

शोर्के-བཤོར་བཀྱེ།

ए डी शेर्पा यो शोर्के (བཤོར་བཀྱེ། श्योर्के) भन्ने नाम नसुनेको शेर्पा सायदै छैनन् होला। कहीँकतै यिटु (ཡིད་སྤྲུལ། यि-टुल्) पनि भन्ने गरिन्छ। शोर्के के हो, यो कसरी गरिन्छ, यसको बिशेषता के हो भनेर सायद कत्तिलाई थाहा नहोला पनि। हाम्रो संस्कारमा यसको भुमिका र महत्व के कत्ति छन् भनेर केही शब्दमा वर्णन गर्न असम्भव.....

साने वोदेम ताङ चिछोग ताङ श्यार्वा गोठीतकी ल्यागेन

साने वोदेम ताङ चिछोग ताङ श्यार्वा गोठीतकी ल्यागेन

सोनाम याङजी शेर्पा श्यार्वा ताङ पयुल जम्बुलिङ्गला मुलाराङ ज्याङन्ये ङोशी ज्याकु दाशा याङना ग्याल्खाप यिन् । पयुल सिक्यासिमा जम्बुलिङ्गला श्यार्वी लुङवा, काङग्रीकी लुङवा, साङ्गेकी कु ठुङगु लुङवा सिने ङो स्येकिवी । तोजोई तिराङ मिन जम्बुलिङ्गला श्यार्वा तिवा खाङ्ग्री ज्येकु तेरी सिसिन खावा सिन साङ ङो.....

पयुल ग्यालखापला श्यार्वी के की ङोशी

पयुल ग्यालखापला श्यार्वी के की ङोशी

सोनाम याङजी शेर्पा, चिछोग नाङला दा दाक्पी ङोशी ताङ लुक्सो ताङ खोङतिवी अस्तित्व ज्योकुला थोकु छिक्ला के याङना भाषा सिवी । ति नाङला पयुलकी काङग्युकी छयोक्ला ज्युवु मिरिग नाङगी श्यार्वा तिवितिङ रङगी ताम ताङ क्षो वाइ। श्यार्वा तिवी थोकु छिग याङना केला श्यार्वी ताम सिवी। श्यार्वी के पेकी भोट बर्मेली तामागी.....

no-image

a��a�?a��a�?a��

a��a�?a��a�?a�� a��a��a??a�?a?� a��a??a�?a��a??a��a?� a��a?�a��a??a�?a?�a�? a��a��a??a�?a�? a�?a�?a��a�? a�?a??a�?a��a�?a�� a�?a�?a��a?�a��a??a�?a�? a�?a�?a�?a??a�?a?�a��a?�a�?a??a�?a?� a��a?�a��a?�a�?a?�a�� a?� a�?a?�a��a?? a��a?�a��a?? a��a�� a�Ya�?a??a�?a?� a��a?�a��a?� a��a??a�?a�? a��a��a??a�?a?? a��a??a�?a��a??a��a?� a��a��a??a�?a�? a��a??a��a??a�?a�? a��a�?a��a��a��a?� a��a�?a��a�?a�� a��a�?a�?a��a?�a��a��a?�a�?a?�a�� a?� a��a�?a��a��a?� a�?a�?a�?a�?.....

no-image

जम्बुलिङला मिङछे ज्योक थोप्सुङ्ग याङलुङ श्यार्वी

लोप्ज्युङ कियी वतु पर्ने ज्युन खोरुङ ताङ श्यार्वी चिछोगला चिर्मु च्येनी राङ जम्बुलिङला ङो स्ये जितु मिग्युल खुन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग श्यार्वा लामा पयुलकी खेलाडी सम्बा जि यिन् । टिक्पेनेज्युन चिर्मु च्याप लाकाला खाक्छेम्बु तुछो विन्ने गोमा क्याउ पासाङ्ग लामा श्यार्वी एभरेस्ट टे«ल रेसकी उपाधी थोप थुप्सुङ्ग.....

  • मुख्य