प्रवास » Home
a��a?�a��a??a�?a�? a�?a��a�? a��a�?a��a�?a�?a�?a�?a?� a�?a??a��a�?a�?a??a�?a??a�? a�sa�?a??a��a?� a�?a�?a��a�?a��a??a�?a��a�? a�?a�?a��a�? a??a?� a�?a�?a�?a�� a��a��a�� a�?a�?a??a��a�?a�?a??a��a��a�?

a��a?�a��a??a�?a�? a�?a��a�? a��a�?a��a�?a�?a�?a�?a?� a�?a??a��a�?a�?a??a�?a??a�? a�sa�?a??a��a?� a�?a�?a��a�?a��a??a�?a��a�? a�?a�?a��a�? a??a?� a�?a�?a�?a�� a��a��a�� a�?a�?a??a��a�?a�?a??a��a��a�?

a��a�?a�?a??a�?a?�a�?a??a��a��a?� a�?a??a�?a??a�?a�?a��a�? a�?a??a��a�?a�?a??a�?a??a�?a�sa??a��a?� a��a��a�? a�?a�?a��a??a��a�?a�? a��a��a??a�?a?� a��a��a�?a�?a�?a�?a��a�?a?� a�?a�?a��a�? a�?a�?a��a??a�?a?�a�� a��a?�a��a??a�?a�?a�?a�?a�? a�?a?�a��a��a�?a�� a��a?�a��a??a�?a�? a�?a��a�? a��a�?a��a�?a�?a�?a�?a?� a??a?� a�?a�?a�?a�� a�?a�?a�?a?�a�� a��a��a�� a�?a�?a??a��a�?a�?a??a��a��a�? a��a��a?�a��a?� a�� a?� a�?a�?a��a??a�?a?�a��a��a?� a��a��a�?a�?a�?a�?a��a�?.....

a��a?�a��a??a�?a�? a��a�?a��a??a�� a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a��a��a?� a�?a?�a�?a�?a�?a��a�? a�?a??a�� a��a�?a�? a��a?�a��a?�a�� a��a�?a��a??a�?a��a??a��a�� a�?a??a�?a��a??

a��a?�a��a??a�?a�? a��a�?a��a??a�� a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a��a��a?� a�?a?�a�?a�?a�?a��a�? a�?a??a�� a��a�?a�? a��a?�a��a?�a�� a��a�?a��a??a�?a��a??a��a�� a�?a??a�?a��a??

a��a?�a��a??a�?a�? a��a�?a��a??a�� a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a��a��a?� a�?a?�a�?a�?a�?a��a�?A� a��a�?a�?a??a��a�? a�� a��a?�a��a??a�?a�?a�?a??a��a�?a?� a��a�?a��a�?a�? a��a��a??a��a?? a��a?�a�?a??a�?a�?a�?a��a��a�?a?� a��a?�a�?a??a�?a?�a�?a��a�? a��a�?a��a??a��a�?a�� a�?a??a��a��a�sa�? a�?a??a�� a��a�?a�? a��a?�-a��a?�a�� a��a�?a�?a?�a�?a�?a�? a��a��a�?a�?a��a�?a?� a�� a?� a��a��a��a??a�Y a?�a?? a��a�?a��a?�a�� a��a�?a�?a��a�?a�� a��a?�a�?a??a�?a�?a��a��a��a?�A�.....

a��a?�a�?a�?a�?a��a?� a��a��a�?a��a?�a��a�? a??a?� a��a��a��a??a�Ya��a�? a�?a??a��a??a�? a�?a�?a�?a�?a��a�? a��a�?a��a�? a��a��a�?a�? a��a��a??a�?a?� a�?a��a??a��a��a�?a��a�?a�?a�? a�?a��a??a��a�?a�? a�� a�?a??a��a�?a??a��a�?a�� a�?a?�a��a�?a�?

a��a?�a�?a�?a�?a��a?� a��a��a�?a��a?�a��a�? a??a?� a��a��a��a??a�Ya��a�? a�?a??a��a??a�? a�?a�?a�?a�?a��a�? a��a�?a��a�? a��a��a�?a�? a��a��a??a�?a?� a�?a��a??a��a��a�?a��a�?a�?a�? a�?a��a??a��a�?a�? a�� a�?a??a��a�?a??a��a�?a�� a�?a?�a��a�?a�?

  a?�a?? a��a��a��a??a�Y a??a?�a?�a?� a��a�? a��a�?a�? a�?a?�a�?a�?a�? a��a��a�?a��a�?a�?a?� a�?a�?a�?a�?a��a�? a�?a��a??a��a��a�?a�� a��a�?a�?a�?a��a??a�? (a��a?�a�?a�?a�?) a�?a??a��a?�a��a?� a��a??a��a��a�?a?� a�?a��a??a��a��a�?a��a��a??a��a�? a��a�?a?�a��a��a�?a�? a��a??a��a??a�� a�� a��a�?a�?a�? a�?a�?a��a??a��a??a�?a�?a�? a�?a??a��a�?a??a��a??a�� a��a��a??a�?a?� a�?a�?a��a??a�?a�? a��a��a�?a?� a?� a�?a�?a��a?� a�?a��a�? a��a?�a��a�? a��a��a�?a��a�?a�?a?�.....

यूरोपमा शेर्पाहरूको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू

यूरोपमा शेर्पाहरूको अवस्था, चुनौती र सम्भावनाहरू

– पेम्बा गेलु शेर्पा सचीव, नेपाल पत्रकार महासंघ, युरोप शाखा सल्लाकर शेर्पा संचार समूह नेपाल महासचिव, शेर्पा संघ यूरोप     यूरोपमा शेर्पाहरूको बसाई सुरुवात कहिलेबाट भयो त्यो यकिनका साथ भन्न सकिने अवस्था छैन तर पछिल्लो समयमा आएर अहिले धेरै शेर्पाहरूको गन्तव्य यूरोप बनिरहेको छ । सर्वप्रथम त नेपालको.....

  • मुख्य